گواهینامه هاISOاستاندارد ISO 27001

استاندارد ISO 27001

293
1398/06/14
اقلب پروسه های تجاری سازمان که پشتیبانی می شود سیستم های اطلاعاتی هستند. هرنوع اختلال در کیفیت، کمیت، یا توزیع، آن تجارت را به خطر می اندازد.
اطلاعات برای عملکرد و یا حتی بقای یک سازمان امری حیاتی است. 
ایزو 27001 به ما کمک می کند اطلاعات با ارزش خود را محافظت و مدیریت کنیم.
ایزو 27001 تنها استاندارد بین المللی قابل ممیزی است که الزامات مورد نیاز سیستم مدیریت امنیت اطلاعات را معین می کند. این استاندارد انتخاب کنترل امنیتی مناسب را تضمین می کند.
این استاندارد به سازمان کمک می کند اطلاعات خود را محافظت کند و اعتماد بخش های ذینفع و به ویژه مشتریان را جلب نماید. ایزو 27001 برای تهیه، پیاده سازی، اجرا، نظارت، بررسی، نگهداری، و ارتقا سیستم مدیریت امنیت اطلاعات رویکردی پروسه ای فراهم می سازد.
ایزو 27001 پوشش دهنده دوازده بخش است:
- سیاست امنیتی
- سازماندهی امنیت اطلاعات
- مدیریت دارایی
- امنیت مانبع انسانی
- امنیت محیطی و فیزیکی
- ارتباطات و عملکردها
- مدیریت
- کنترل دسترسی
- به خدمتگیری، توسعه و نگهداری سیستم های اطلاعاتی
- مدیریت حوادث مربوط به امنیت اطلاعات
- مدیریت دوام تجارت
- مطابقت
ایزو 27001 برای هر نوع سازمانی در هر مکانی از دنیا قابل استفاده است. این استاندارد برای محافظت از اطلاعات حساس حیاتی است. مانند اطاعات حوزه های مالی، سلامت، عمومی و آی تی.
ایزو 27001 همچنین برای سازمانهایی که از طرف دیگر ارگانها به مدیریت اطلاعات آنها می پردازند مناسب است، سازمانهایی مانند شرکتهای آی تی با منابع خارجی: اینگونه ایزو به مشتریان اطمینان می دهد که اطلاعاتشان محافظت می گردد.
امتیازدهی:

دیدگاه‌ها