روابط عمومی

2,665
1396/05/12
ایجاد الگوهای نوین ارتباطی در رسانه های اجتماعی

جهان كنوني عصر اطلاعات و ارتباطات است و در اين فضا رسانه هاي نوين و شبكه هاي اجتماعي حرف نخست را در انتشار اخبار و اطلاعات مي زنند.
رسانه هاي نوين شامل شبكه هاي اجتماعي
ويژگي هاي ارتباطي متفاوتي با رسانه هاي سنتي يا قديمي تر دارند. 
1. ايجاد پوشش خبري اجتماعي، سياسي، اقتصادي 
2. سعي در جهت دهي به افكار عمومي
مخاطبان به شبكه هاي اجتماعي بيشتر اعتماد دارند؟
زمان مي برد تا مردم به اين آگاهي برسند
بيش از يك دهه است كه با مساله شبكه هاي اجتماعي روبرو هستيم
 از نظر فني اين امر محصول دستاورد وب است 
انبوهي از اطلاعات در وب و شبکه های اجتماعی وجود دارد كه قدرت انتخاب را از مخاطب مي گيرد 
در وب سه اطلاعات منطقي تر و متناسب تر با شرايط كاربر را در اختيار او مي گذارد.
ارتباط خطي و نقطه به نقطه كه در گذشته وجود داشت اكنون تغيير كرده
 و به شكل جديدي كه شامل تعداد زيادي از گروه هاي اجتماعي است كه ارتباط تعاملي با هم دارند، رسيده 
كه اين تصور جديدي از جامعه و ارتباطات است.
جامعه شناسان در دهه 60 و 70 در حالي بحث شبكه هاي اجتماعي را مطرح مي كردند كه فهم دقيقي از آن نداشتند.
اكنون در دوره جديدي از فهم جامعه، انسان، تاريخ و ارتباطات هستيم 
 مهم اين است كه از اين جامعه شبكه اي درك درستي وجود داشته باشد.
شبکه های اجتماعی 2 مورد را تغییر دادند 
1.فهم از خودمان در زندگي 
 2.درك مسئولان از جامعه را 
در سال هاي 82 و 84 به اين طرف جامعه به درك جديدي از تغییر رسيد به گونه اي كه با آنچه كه آن را مي توان (سياست موبايلي ) ناميد از طريق تلفن همراه، پيامك، جوك و شايعه حتي با مسوولان تبادل اطلاعات مي شد.
عمل است كه باور را ايجاد مي كند
 در صورتي كه همواره تصور بر اين است كه اول بايد باورداشته باشيم وبعد عمل كنيم 
در شبكه هاي اجتماعي نيز روال بر همين است كه اول وارد رابطه مي شويم و بعد اعتماد ايجاد مي شود.
در تمام دنيا و ايران جوامع از سمت امر سياسي به سمت امر اجتماعي در حال حركت هستند 
نمونه آن فوت مرتضي پاشايي بود مساله اي كه به سادگي تبديل به يك هيجان اجتماعي شد كه حتي واكنش صدا و سيما و مراجع رسمي ديگر را به دنبال داشت.
 
گرايش اكنون به سمت امر اجتماعي است و رسانه ها ممكن است مخاطب خود را از دست بدهند، 
وقايع در حال تغيير است كه اين امر تنها به دليل شبكه هاي اجتماعی نيست بلكه اين يك اتفاق جهاني است.
آيا مطبوعات، سرنوشت كتاب را پيدا مي كنند و اكنون كه گرايش به سمت كتاب كم شده و مردم به سمت كتاب ها و مطبوعات موبايلي كم حجم رفته اند
 آيا مساله، خبرگزاري و مطبوعات چاپي را هم تحت تاثير قرار مي دهد.
بايد يك هرم از نيازهاي جديد ترسيم شود و رسانه ها در ابتدا نيازهاي جديد مخاطبان خود را بشناسند چرا كه تعريف اطلاع رساني اكنون در شبكه هاي اجتماعي در حال تغيير كردن است.
مفهوم نياز اطلاعاتي چيست و چه تغييري كرده است و ما چه كار مي توانيم بكنيم
حركت خبر و اطلاع رساني وارد فاز جديدي در جامعه شده و آن به اين شكل خواهد بود كه در آينده رسانه ها و مطبوعات بايد به سمت ميانجي گري در اطلاعات حركت كنند.
با استفاده از نظر مخاطبان، به نفع خود بهره برداري هاي لازم را به عمل آورد.
شبكه هاي اجتماعي دچار يك هيجان و موج هستند كه به مرور زمان كاركرد اصلي خود را پيدا مي كنند.
هر زماني كه يك فناوري جديد وارد كشور شد، يك موج به همراه آن ايجاد شد
 ولي به مرور اين رسانه ها كاركرد اصلي خود را پيدا مي كنند و با توجه به اين كه رسالت رسانه ميانجي گري است شبكه هاي اجتماعي نيز در نهايت كاركرد اصلي خود را مي يابند.
مردم با افكار خود در رسانه هاي اجتماعي توليد محتوا مي كنند و با احساس اعتماد به نفس در واقع با يك اعتماد اجتماعي مواجه هستند 
 بسياري از مردم در طول روز ساعت ها وقت خود را در شبكه هاي اجتماعي مي گذرانند كه در بيشتر موارد جنبه سرگرمي دارد
 ولي در لابلاي اين مطالب، اخبار و اطلاعاتي به صورتي ويروسي و در ابعادي حتي فرامرزي رد و بدل مي شود.
در رسانه هاي جمعي و سنتي تعامل ميان مخاطب و رسانه بسيار محدود است.
 لذا صداي مردم در روزنامه ها و رسانه ها كمتر بازتاب دارد ولي در شبكه هاي اجتماعي اينگونه نيست و حتي گاهي اين رسانه هاي اجتماعي، منبع خبر مورد وثوق محسوب مي شوند.
مردم با انتخاب خود در رسانه هاي اجتماعي به توليد محتوا و به اشتراك گذاري آن مي پردازند.
 اهميت انتخاب و قدرت توليد و توزيع محتوا موجب ايجاد و تقويت اعتماد اجتماعي كاربران به رسانه هاي اجتماعي شده است. 
نشانه اعتماد هم همين است كه بسياري از مردم در طول روز ساعت ها وقت خود را در شبكه هاي اجتماعي مي گذرانند.
مردم با انتخاب خود در رسانه هاي اجتماعي به توليد محتوا و به اشتراك گذاري آن مي پردازند.
 اهميت انتخاب و قدرت توليد و توزيع محتوا موجب ايجاد و تقويت اعتماد اجتماعي كاربران به رسانه هاي اجتماعي شده است. 
نشانه اعتماد هم همين است كه بسياري از مردم در طول روز ساعت ها وقت خود را در شبكه هاي اجتماعي مي گذرانند.
رسانه هاي نوين اجتماعي قدرت بخشي از هويت ها مانند زنان، جوانان، اقوام و مذاهب را افزايش مي دهند
از ديد جامعه شناختي اگر به بخشي از نيروهاي فعال اجتماعي تاثيرگذار مانند جوانان نگاه كنيم، متوجه مي شويم كه باورهاي بخشي از حقوق گروه هاي جديد در رسانه هاي اجتماعي درحال بازتوليد است.
نظام هاي ارزشي نسل هاي جديد با نسل هاي قديم تفاوت دارد
اين دگرگوني ها را نمي توان با پاسخ هاي كهنه جواب داد. 
جوانان نيازهاي مختلفي دارند و اين مساله حتي شكاف هاي اجتماعي را ايجاد مي كند 
اگر بحراني پيش بيايد، مردم به جاي كمك كردن اقدام به فيلمبرداري با گوشي هاي خود مي كنند و اين بي تفاوتي اجتماعي است.
در گذشته افراد حرفه اي براي توليد محتوا تربيت مي شدند
 اما اكنون مخاطبان آماتور به گزارش و روايت رويدادها و حتي جهت دهي به افكار عمومي مي پردازند.
رسانه هاي اجتماعي يك ظرفيت و امكان است 
و نكته مهم در اين زمينه نحوه استفاده از آن است 
قبول كنيم كه رسانه به خودي خود نمي تواند كاري انجام دهد.
قبل از اين كه رسانه به ميان مردم راه پيدا كند، از ظرفيت ها و امكانات آن سخن بگوييم و آن را به مردم معرفي كنيم.
در اين حوزه همواره به نكات منفي و آسيب هاي آن پرداخته ايم 
مردم نيز از اين رسانه ها فقط در همان جهت استفاده مي كنند ولي هيچوقت نگفته ايم كه شبكه هاي اجتماعي مي توانند عامل توسعه دانش، به اشتراك گذاري تجربيات و حتي تجارب كارآفريني شود. 
طراحان اين اينگونه شبكه ها براي جلب مخاطبان،
 اقدام به ارائه تسهيلات رايگان از قبيل مكالمات رايگان كرده و جامعه را به سمت خود جذب كردند.
درمورد شبكه هاي اجتماعي با سه موج مواجه بوده ايم
1- تسليم شدن و پهن كردن فرش قرمز به استقبال اين شبكه ها رفتيم
2- به همان شدت كه به استقبال اين شبكه ها رفتيم، مي توان يك دفعه آن را كنار گذاشت؛ چرا كه كاربران، به معضلات و مشكلات اين شبكه ها پي برده و به راحتي مي توانند درمورد آسيب هاي آن تصميم گيري كنند.
3-تعادل و گزینش – افراد با كنار گذاشتن بسياري از اشتباهات گذشته و پي بردن به آسيب ها، به صورت گزينشي گروه هاي خوب و آموزنده را انتخاب و به عنوان يك ابزار در حوزه هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي استفاده كنند.
آموزش، فرهنگ سازي و معرفي ابعاد مختلف شبکه های اجتماعی
امروز در شبكه هاي اجتماعي با «آوار اطلاعات» و تنوع مطالب مواجه هستيم
 شايد قبلا در مراحل ابتدايي جذاب بود
 ولي امروز با فراواني اطلاعاتي كه هيچ نسبتي هم با هم ندارند خود يك آسيب و دل زدگي را براي عموم مردم به همراه دارد.
بايد مسير درست را براي افراد مختلف مشخص كرد
 به عنوان مثال حوزه ها را براساس مشاغل و حرفه هاي مردم (حسابداري، گردشگري، خانواده، پزشكي و...) برنامه ريزي و برنامه نويسي كرده و از طريق رسانه به آنها سمت و سو داد.
امروز شبكه هاي اجتماعي خود موج هاي مختلف در جامعه ايجاد مي كنند 
مي توان با يك تغيير رويكرد در آنها و يك برنامه ریزی منظم و منسجم كاركرد، اين شبكه ها را به سمت فعاليت هاي اجتماعي ببریم.
به عنوان مثال تصميم گيري براي تميز كردن شهر با مشاركت همگاني به صورت رايگان، تهيه جهيزيه براي افراد نيازمند، كمك به رفع آلودگي هوا، كم كردن بار ترافيك و...
در مدارس كشورهاي غربي اينترنت و رايانه دائم در اختيار دانش آموزان قرار مي گيرد 
اما علاوه بر آموزش نحوه استفاده از آن، يك مانيتور نيز در اختيار مدير و مسئولان مدرسه قرار دارد و آنها ساير دستگاه ها را چك و به صورت لحظه اي كنترل مي كنند.

بهزاد حسین عباسی 
امتیازدهی:

دیدگاه‌ها