گواهینامه هاISO استاندارد ISO 10001

استاندارد ISO 10001

295
1398/06/03
 استاندارد ISO 10001 (رضایت مشتری - راهنمای منشور رفتاری برای سازمان ها):
حفظ سطح بالایی از رضایت مشتری برای بسیاری از سازمان ها چالش بزرگی است. یک راه برای روبرو شدن با این چالش تقریر و استفاده از منشور رضایت مشتری است. منشور رضایت مشتری متشکل از قول ها و تمهیدات مرتبطی است که مواردی مانند تحویل محصول، برگشتی های محصول، نحوه عمل در خصوص اطلاعات شخصی مشتریان، آگهی کردن و احکامی در خصوص اوصاف خاصی از یک محصول یا عملکرد آن را مطرح می کند.
امتیازدهی:

دیدگاه‌ها