WIN 48

2,812
1399/12/12

1- عرض پروفیل 48 میلی متر

2- بدون تغییر عرض داخلی و خارجی پنجره

3- قابلیت نصب شیشه های دو جداره

4- قابلیت استفاده در پنجره های کشویی

5- ارزان ترین نوع قطعات و شیشه در تولید پنجره

6- برای استفاده از اتصالات پنجره های موجود در بازار طراحی شده است (آکس 13)

7- منطبق با شرایط و استانداردهای ایران 

8- اتصال مولیون اختصاصی در این مجموعه طراحی و ارائه شده است

امتیازدهی:

تصاویر

دیدگاه‌ها