آموزشمدیران روز 10 اشتباه مدیر جدید:

10 اشتباه مدیر جدید:

1,523
1395/05/02
 
1- باور وقوف بر تمامی امور
2- تاکید دائم بر مدیریت خود
3- تلاش برای دگرگونی در تمام امور
4- هراس از انجام هر کار
5- عدم اختصاص وقت به شناخت پرسنل
6- عدم صرف وقت با کارفرما
7- عدم نگرانی نسبت به مشکلات و کارمندان مشکل دار
8- خود سانسوری
9- عدم حمایت از پرسنل خود
10- احتراز از مسئولیت پذیری در هر مورد
امتیازدهی:

دیدگاه‌ها