آموزشمدیران روز نیازهای کارکنان را بشناسید

نیازهای کارکنان را بشناسید

2,251
1395/05/24
 
نیازهای کارکنان با یکدیگر متفاوت است برخی با دریافت پول بیشتر، برخی با پذیرفته شدن، برخی با تشویق های کلامی و ... احساس رضایت می کنند. در بیشتر سازمانهای ایرانی که مدیریت در آنها به صورت سنتی است، مدیران فقط بدنبال تأمین نیازهای فیزیولوژیکی و ایمنی کارکنان هستند که اولین نیاز در سلسه مراتب نیازهای مازلو ست. و معمولا به نیازهای اساسی روانی آنها (مانند شکوفایی) توجهی نمی شود و برآورده نمی شوند. 
درصورت عدم تأمین نیازهای روانی کارکنان، آنها احساس رضایت واقعی را تجربه نمی کنند و به صورت ناخودآگاه و مکرر تلاش می کنند که توجه مدیر خود را به این موضوع جلب کنند و مدیران هم به دلیل نا آگاهی و نشناختن این نیازها، یا به این تلاشها توجهی نمی کنند و یا اینکه این نیاز را به صورتی دیگر درک می کنند و آن را با نیازهای دیگر اشتباه می گیرند. اینجاست که نیاز روانی کارکنان تامین نشده و منجر به از بین رفتن انگیزه در آنها می شود و در نهایت به بی تفاوتی خواهد رسید. از آنحایی که این مسئله به مرور بوجود می آید در کارکنان قدیمی بیشتر دیده  می شود.
بنابراین شما به عنوان مدیر باید بتوانید نیازهای گوناگون کارکنان را شناسایی کرده و پاسخ دقیقی به آنها بدهید تا بتوانید همیشه کارکنانی با انگیزه و قدرتمند و خلاق داشته باشید. توانایی شناسایی نیازها نیازمند آموزشهای لازم مرتبط به خود است، که در آینده بیشتر به آن می پردازیم.
 
امتیازدهی:

دیدگاه‌ها