گواهینامه هاISOروش اجرایی ارزیابی تامین کنندگان در یک سیستم ایزو 9001

روش اجرایی ارزیابی تامین کنندگان در یک سیستم ایزو 9001

339
1398/05/30
ارزیابی تامین کننده یک اصطلاح است که در کسب و کار استفاده می شود و به بررسی ارزیابی و تایید تامین کنندگان بالقوه با ارزیابی کمی می پردازد. هدف ارزیابی تأمین کنندگان این است که اطمینان حاصل شود که مجموعه ای از بهترین ارائه دهندگان تولیدات یا خدمات در دسترس هستند.
 مزایا و معایب ارزیابی تامین کنندگان:
مزایای مختلفی در ارتباط با یک فرایند ارزیابی تأمین کننده موثر مانند کاهش اثربخشی عملکرد وجود دارد. مزایا معمولا شامل تامین منابع و نیازمندی ها از تامین کنندگانی است که استانداردهای بالای محصولات و خدمات را ارائه می دهند. ارزیابی تامین کننده می تواند به مشتریان و تامین کنندگان کمک کند تا ریسک هزینه های پنهان در زنجیره تامین را شناسایی و حذف کنند. فرایند ارزیابی عملکرد می تواند به تامین کنندگان برای بهبود عملکرد خود انگیزه دهد.
چالش دیگر این است که اطمینان حاصل کنید که ارزیابی تامین کنندگان فعلی فراتر از اندازه گیری، به بهبود عملکرد واقعی می انجامد از طریق ارائه بازخورد به تامین کنندگان در عملکرد خود و کار بر روی فرصت های بهبود مستمر.
استفاده از یک سیستم ارزیابی تامین کنندگان در یک شرکت:
هدف از اجرای یک سیستم موثر ارزیابی تامین کنندگان، اطمینان یافتن از این است که فرایند ارزیابی به درستی و صحت انجام می پذیرد.
روش اجرایی ارزیابی تامین کنندگان و پیمانکاران برای شرکت ها و سازمان های مختلف می تواند به صورت متفاوت تنظیم شود و هر سازمان ممکن است ساز و کاری ویژه خود طراحی نماید.
امتیازدهی:

دیدگاه‌ها