گواهینامه هاISO استاندارد ISO 22000

استاندارد ISO 22000

230
1398/06/14
استاندارد ISO 22000، استاندارد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی نام دارد و برای سازمان هایی است که در زنجیره مواد غذایی فعالیت دارند.
زنجیره مواد غذایی شامل شرکت هایی است که به هر نحوی در موضوع خوراک فعالیت می کنند، به عنوان مثال کشاورزی، حمل و نقل مواد غذایی، تولید مواد غذایی، بسته بندی مرتبط با مواد غذایی، رستوران ها و هر شرکت دیگری که در زمینه مواد غذایی کار می کند.
استاندارد ایزو 22000 الزاماتی را برای سازمان ها ایجاد می کند تا تضمین نماید محصول غذایی ارائه شده عاری از هر نوع آلودگی می باشد.
آلودگی ها در این استاندارد به سه نوع میکروبی، شیمیایی و فیزیکی تقسیم می شود.
استاندارد ایزو 22000 به نسبت HACCP دارای پیچیدگی ها و الزامات بیشتری می باشد و پیاده سازی نیز سنگین تر و زمان بر تر می باشد و همانطور که قبلا گفتیم HACCP یکی از زیر مجموعه های استاندارد 22000 می باشد.
استاندارد ایزو 22000 به خاطر الزامات زیر ساختی مانند GMP (Good Manufacturing Practice) یا شرایط تولید خوب نسبت به استاندارد های دیگر هزینه بیشتر دربر دارد.
امتیازدهی:

دیدگاه‌ها