گواهینامه هاISO استاندارد ISO 10004

استاندارد ISO 10004

244
1398/06/14
فقط ۴ درصد از مشتریان ناراضی شکایت می کنند و ۹۶ درصد، فقط سازمان را ترک می کنند. اما پژوهش‌ها نشان می‌دهد که این ۹۶ درصد، با ۱۰ تا ۱۵ درصد بقیه افراد درباره احساس بدشان گفت‌وگو می کنند. یک بررسی نشان داده است که یک گروه ۱۳ درصدی از این ۹۶ درصد با ۲۳ درصد از مشتریان دیگر درباره خدمات و تولیدات بد سازمان گفت‌وگو می کنند.
ایزو 10004 اصولی در تعریف و اجرای فرایند هایی در کنترل و اندازه گیری رضایتمندی مشتری فراهم می آورد. و بدون در نظر گرفتن اندازه، نوع یا محصول ارائه شده سازمان بکار می رود. توجه ایزو 10004 بر مشتریان خارج از سازمان است.
ایزو 10004 طبق ضوابط و مقررات بین المللی جهت مدیریت و برنامه ریزی رضایتمندی مشتریان می باشد.
این استاندارد جهت رضایتمندی بیشتر، مشتریان را در خصوص طرح، برنامه ریزی و اجرا راهنمایی می کند.
همچنین این استاندارد از طریق طبقه بندی نیازهای مشتریان، باعث حرکت مجموعه گواهی گیرنده ها به سمت مشتری مداری میگردد.
ایزو 10004 جهت بهره مندی مجموعه ها صرف نظر از حوزه فعالیت، وسعت و نوع محصول آن ها می باشد و اغلب قواعد آن جهت افزایش رضایت مشتری ها از مجموعه میباشد.
امتیازدهی:

دیدگاه‌ها