گواهینامه هاISOاستاندارد ISO 10668

استاندارد ISO 10668

261
1398/06/14
این استاندارد بین المللی تعیین کننده الزاماتی پیرامون رویه ها و روش های اندازه گیری ارزش مادی برند می باشد.
ایزو 10668:2010 الزامات مورد نیاز برای روش ها و رویه های اندازه گیری ارزش برند مالی را مشخص می کند. ISO 10668 چارچوبی برای ارزش گذاری برند از جمله اهداف، مبانی ارزش گذاری، رویکردهای ارزش گذاری، شیوه های ارزش گذاری، یافتن داده ها و فرضیات با کیفیت مشخص می کند. همچنین روش هایی برای گزارش گیری نتایج این ارزش گزاری ها مشخص می کند.
این استاندارد بیان می کند که دارایی های نامحسوس بعنوان سرمایه های بسیار با ارزش هستند. برندها با ارزش ترین سرمایه ها ی نامحسوس هستند.
ارزش گذاری برند در موارد زیر کاربرد دارد:
- حسابداری و گزارش گیری مالی
- برنامه ریزی مالیاتی و انطباق
- امور مالی شرکت و جمع آوری کمک مالی
- خدمات صدور پروانه و مذاکرات سرمایه گذاری مشترک
- مدیریت اطلاعات داخلی و گزارش گیری
- برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت برند
- تعیین نام تجاری و بودجه بازاریابی
- بازنگری پورتفلیو برند
- تجزیه و تحلیل معماری برند
- برنامه ریزی گسترش برند
- پرداخت خسارت ، دیون و ورشکستگی
- استفاده در دعاوی حقوقی و قضایی
امتیازدهی:

دیدگاه‌ها