آموزشکلینیک بازاریابی20 راهکار برای مدیریت زمان

20 راهکار برای مدیریت زمان

384
1398/05/05
1-منظم باشید
2-تصمیم بگیرید
3-اولویت گذاری
4-تفکیک کارها
5-کارآیی به اجبار
6-قانون 80 به 20(معدودهای اصلی)
7-در اوج انرژی کار کنید
8-یکباره کار کنید
9-فهرست کردن کارهای فردا
10- محیط کارتان را مرتب کنید
11- از زمان سفر استفاده سازنده کنید
12- در کارهای کلیدی و مهم بهتر شوید
13-بی وقفه کار کنید(میل به عمل بیشربا سرعت بیشتر)
14-کارتان را باز مهندسی کنید
15-خودتان را هر سال بازآفرینی کنید
16-دائما به تفکر از صفر بپردازد
17-تاخیر را دقیقا تعیین کنید
18-زندگی تان را متعادل نگه دارید
19-برای هر پروژه ای به دقت برنامه ریزی کنید
20-شدیدا عملگرا باشید
نویسنده: برایان تریسی
امتیازدهی:

دیدگاه‌ها