آموزشمدیران روز ازشکست نترسید

ازشکست نترسید

1,762
1395/03/12
اجازه ندهید کلمات و عباراتی چون "پیروزی” یا "شکست” به غول بی شاخ و دمی تبدیل شوند که فقط تصمیم گیری نهایی را برای شما سخت تر کنند. توجه بی حد و حصر به نتیجه کار که یا پیروری و یا شکست است، ترس شما را در مرحله مهم تصمیم گیری افزایش می دهد. و اصولا ترس از شکست مانع گرفتن تصمیم های درست می شود.
منظور من این نیست که خطرات احتمالی را بررسی و پیش بینی نکنید بلکه مد نظر قرار دادن خطرات احتمالی توان ما را برای مقابله با خطرات بیشتر می کند. توجه به خطرات احتمالی و پیش بینی آنها ابدا به معنای ترس از تصمیم گیری نیست، بلکه برعکس شجاعت و تیزهوشی شما در گرفتن تصمیم های بهتر را بیشتر می کند و آگاهی تان را نیز نسبت به آنچه قرار است اتفاق بیفتد، افزایش می دهد. منظور من این است که ترس از شکست مانعی بر سر راه شما نباشد، شما فرایند تصمیم گیری و اقدام و عمل را به طور کامل طی کنید و اجازه ندهید که ترس از شکست به عنوان یک گزینه در فرآیند تصمیم گیری شما دخالت کند. لذا آنرا به طور کامل حذف کنید.
امتیازدهی:

دیدگاه‌ها